Hírek

2018. június 13.

Kétszáz év a Mecsek mélyében

bányászattörténeti vetélkedő 2018

 

         A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a településtörténeti emlékek, hagyományok ápolását.

         2018. december elején, a Borbála naphoz kapcsolódóan iskolai bányászat-történeti vetélkedőt rendeztünk. Ezen 14, két fős csapat vett részt a 6-7-8. osztályok tanulói közül. A rendezvény keretében meglátogatták és megkoszorúzták Riegel Antal sírját is a temetőben. A felkészülés során a szakirodalom tanulmányozása mellett megtekintették a nagymányoki és a váraljai bányászati gyűjteményeket is.

         A házi megmérettetésen legjobban szereplő gyerekek vehettek részt 2018. május 25-én Komlón a térségi vetélkedőn. A rendezvény, amelyet a komlói városi könyvtárban és múzeumban tartottak, egy több napos bányászati program része volt. A pécsi és komlói iskolások mellett a nagymányoki gyerekek dicséretre méltóan szerepeltek: 2. és 3. helyezést értek el. (2. hely: Illés Marcell, Orsós Roland, Kajtár Viktor, 3. hely: Hauck Gergő, Sághi Dániel, Miksai Roland). Az oklevelek és tárgyjutalmak mellet az első három helyezett csapat jutalma június 13-án egy pécsi kirándulás is volt, amelynek keretében meglátogatták az egyetem botanikus kertjét, valamint az Origó-ház szervezésében vendéglátásban részesültek.

         A gyerekek felkészítését Stallenberger József tanár segítette. Az utazásokhoz Nagymányok Város Önkormányzata és a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat adott támogatást.

--------------------------------------------------------------

2018. április 28.

TrachtTag 2018

Vegyük fel egy hétköznapon a német népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket! Idézzük meg őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a mindennapokban! - erről szól a TrachtTag, immár negyedik éve. A Zentrum (Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ) kezdeményezéséhez csatlakozott a nagymányoki óvoda és iskola is. Április 28-án a gyerekek kiválaszthattak egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és azt a hétköznapi ruhával összekombinálva egész nap hordhatták az óvodában vagy az iskolában. A délelőtt folyamán táncos-játékos bemutatót is tartottak az iskola udvarán.

--------------------------------------------------------------
2018. február 21.
 
RUNDBRIEF
DER LANDESSELBSTVERWALTUNG DER UNGARNDEUTSCHEN
 
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
HÍRLEVELE
 
330 Millionen Forint ZusatzförderungfürKindergärten und Schulen der Nationalitäten
 
330 millió forint kiegészítő támogatást kaptak nemzetiségi óvodák és iskolák
 
 
Csoportkép a Parlament főlépcsőjén
 
Insgesamt 330 Millionen Forint an Zusatzförderung wurden 54, von Nationalitätenselbstverwaltungen getragenen Bildungseinrichtungen, sowie sechs Kulturinstitutionen der Nationalitäten zu erkannt. Zur feierlichen Übergabe der Förderungsurkunden kam es am 21. Februar im Jägersaal des Parlaments. Die zusätzlichen Zuschüsse, die das Ministerium für Humanressourcen durch Statssekretär Miklós Soltész zur Verfügung stellte, können zu Investitionen und zur Ergänzung von Betriebskosten verwendet werden.
 
Összesen 330 millió forint kiegészítő támogatásban részesült 54, nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény és hat nemzetiségi kulturális intézmény. A támogatói okiratok ünnepélyes átadására február 21-én a Parlament Vadásztermében került sor. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, Soltész Miklós államtitkár közvetítésében rendelkezésre bocsátott többlettámogatás beruházásokra és a működési költségek kiegészítésére fordítható.
 
 
Soltész Miklós államtitkár
 
Ritter Imre parlamenti szószóló
 
Die Zahl dieser Bildungseinrichtungen haben sich in den letzten sieben Jahren versiebenfacht. Diese Unterstützung sei – so Emmerich Ritter, Parlamentssprecher der Ungarndeutschen – ein Mittel dazu, dass Kinder mit mehreren Muttersprachen aufwachsen können, um dann als Erwachsene – als Mitglieder einer zusammenhaltenden Gemeinschaft – Traditionen und Kultur einer Nationalität weiter zu führen.
 
Az elmúlt hét esztendőben csaknem hétszeresére emelkedett az említett formában működő intézmények – különösen óvodák és iskolák – száma. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló kiemelte, ez a támogatás eszköz ahhoz, hogy a gyermekek több anyanyelven nevelkedhessenek, hogy aztán az iskolából kikerülve összetartó közösségként továbbörökíthessék nemzetiségük hagyományait és kultúráját.
 
(Fotók: Német Nemzetiségi Szószóló Kabinet)
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályától a 2018. évre működési támogatásban részesült hat, nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény. Nagy örömünkre közöttük szerepelt a Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház is. A kapott 3 millió Ft támogatást teljes egészében a tájház működtetésére és fejlesztésére tudjuk fordítani. A fontosabb tételek: a kerítés és a külső nyílászárók mázolása, az elhasznált drótkerítés cseréje léckerítésre, raktározó polcrendszer kialakítása a padláson, az ereszcsatorna pótlása, a látogatók vendéglátását és a gyermekek foglalkoztatását célzó felújítások, valamint az egész gyűjteményt érintő vegyszeres szú- molyirtási és konzerválási munkák. A támogatásról szóló oklevelet Stallenberger József elnök vette át a Parlament Vadásztermében.