Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Großmanoker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung

Székhelye: 7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28.

Tagok:

  • Stallenberger József (elnök)
  • Hirschmann Ádám János (elnökhelyettes)
  • Guth Anikó
  • Orbán Tamás

Az 1993-ban megjelent nemzetiségi törvény értelmében településünkön is megalakult 1994-ben a német nemzetiségi önkormányzat, és a tevékenysége azóta is folyamatos.

A nemzetiségi önkormányzat és a hagyományőrző csoportok a Petőfi utca 69. szám alatti (posta épülete) irodában és klubszobában folytatják szakmai és közösségi életüket. A helyiségeket a települési önkormányzat biztosítja az eredményes működéshez.

Legfontosabb feladatunk a német nemzetiségi kultúra támogatása, a sváb hagyományápoló közösségek (Glück Auf Egyesület) művelődési programjainak támogatása, az identitás védelme, a német nemzetiségi anyanyelv oktatásának támogatása (óvodában, iskolában, szakköri és tábori munkában, továbbtanulók és felsőfokú végzettséget szerzők támogatásában, partnertelepülések együttműködésében). Feladatunk továbbá a tárgyi emlékek, a németséggel kapcsolatos örökség felkutatása, azok gyűjtése és bemutatása – a Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház fenntartása és üzemeltetése.

Településünk a német nemzetiségi önkormányzatnak a BMI-hez (német belügyminisztérium) benyújtott pályázataival Ford Transit mikrobuszt, jelzőrendszeres házi gondozói hálózatot, orvosi műszereket, informatikai eszközöket, valamint a nyári hagyományőrző gyermektáborok támogatását nyerte el.

A Wekerle Sándor Alap pályázati támogatásával 2011-ben készült el a német nemzetiségi hagyományőrző felnőtt kórus első CD-je. Kórusvezető: Herger Éva.

2015-ben a nemzetiségi önkormányzat adta ki (a Bethlen Gábor Alap támogatásával) Dr. Gaál Attila és Hadikfalviné Mányoki Elza forrásfeldolgozó munkáját „Embersorsok a viharban” címmel, amiben az orosz kényszermunka táborokban részt vevő nagymányokiak naplói, visszaemlékezései olvashatók.

Partnereink a német nemzetiségi anyanyelv, hagyományok és kultúra ápolásában:

Pitypang Óvoda Nagymányok

Gänszler Gáborné óvodavezető

-          nemzetiségi óvodai nevelés három csoportban

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

            Wusching Mária Rita intézményvezető

-          német nemzetiségi nyelvoktatás, német nemzetiségi kétnyelvű oktatás nyolc évfolyamon

-          alapfokú zeneoktatás, nemzetiségi ifjúsági fúvószenekar (karnagy: Kiss Balázs)

-          német nemzetiségi gyermekkórus (kórusvezető: Németh Tibor)

-          német nemzetiségi gyermektánc (vezető: Schnetzné Orbán Andrea)

Glück Auf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesület

            Orbán Tamás elnök

-          német nemzetiségi gyermek tánccsoport (vezető: Schnetzné Orbán Andrea)

-          német nemzetiségi felnőtt tánccsoport (vezető: Schnetzné Orbán Andrea)

-          német nemzetiségi felnőtt kórus (vezető: Herger Éva)

Nagymányok – Reichelsheim Baráti Egyesület

            Hucker Béla elnök

-          Nagymányok és Reichelsheim (Németország) közötti magán és civil szervezeti kapcsolatok ápolása